Author Archives

Autonomenat Lord. Ex-neorural, he vist la llum i vull tornar a prop de la ciutat. Cada cop més conservador d’allò meu, és a dir revolucionari tradicional.

Civilització o barbàrie

Aquells qui formen part del sistema civilitzatori es consideren humans, però aquells que queden per fora, es consideren bàrbars.

Tiiites, tiiiites…

Dos cops cada any es canvia l’hora, i dos cops l’any el tema envaeix l’àrea al voltant de la màquina del cafè a les oficines, sobretaules dels familiars i els sopars de duro.

Tradicions

Què entenem per «tradicional»? I el «tradicionalisme»? Alguns d’aquests tradicionalistes, més que mantenir una identitat sembla que vulguin tornar a aquell passat que, lentament, s’oblida.