Author Archives

Archive of the posts written by author : Pol Sedierta.

Waffenbrüder

S’estaven dempeus a la porteria de casa d’ella. El fum de la cigarreta pujava fent…

Bon Nadal

Vaig anar-los col·locant dibuixant una mena de flor amb el crucifix com a centre. Al centre de cada pètal vaig posar un botó sense consumir, perfectament funcional. Fins i tot vaig programar-los perquè s’encenguessin en l’ordre que el nostre costum demana: d’esquerra a dreta, encenent-ne una més que la nit anterior, és a dir, la primera nit, una; la segona nit, dues…