Tag Archives

Archive of posts published in the tag: actualitat d’actualitats

Editorial Solsticial d’Hivern 2018

Actualitat d’actualitats. Tot és actualitat! I no hi ha res nou sota el sol.