Tag Archives

Archive of posts published in the tag: paràsits

Olor de fals

Cada paràsit està dissenyat per viure en un objecte. El que em va portar més temps descobrir va ser saber on neixen els paràsits, com es mouen, com canvien de lloc, com sobreviuen, com arriben al seu hàbitat…

I footnotes