Tag Archives

Archive of posts published in the tag: vols dir?

Parole

Seria convenient que ens paréssim a pensar allò que volem dir, per tal de poder dir allò que pensem.

I footnotes